Anna Kamińska

Anna Kamińska jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami szeroko pojętej problematyki nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom budowlanym i deweloperom w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności dotyczących nienależytego wykonania umów o roboty budowlane oraz umów deweloperskich. W latach 2007-2011 współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych Privitera-Grabowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała też w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy (2006) oraz w polsko-angielskiej kancelarii Rutkowski Windmill Gąsiewski & Roman (2004-2005).

 

Anna Kamińska jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane”. Ukończyła z wyróżnieniem Rektora Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkołę prawa brytyjskiego na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Uzyskała też tytuł magistra psychologii, broniąc pracę magisterską z dziedziny psychologii zeznań świadków. Od 2006 r. współpracuje stale z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, dla którego przygotowuje informacje prawne z dziedziny nieruchomości, prawa budowlanego, administracyjnego i spółdzielczego. Jest też autorką kilkunastu komentarzy opublikowanych w internetowym Serwisie Budowlanym tego wydawnictwa. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.